เครื่องห่อแพ็คโหล

Filter
 • BSA4535-เครื่องแพ็คโหล

  0 out of 5
  ฿28,000.00
 • BSG4538-เครื่องแพ็คโหล

  0 out of 5
  ฿35,000.00
 • BSE-4535-เครื่องแพ็คโหล

  0 out of 5
  ฿55,000.00
 • BSE-5038-เครื่องแพ็คโหล

  0 out of 5
  ฿60,000.00
 • BS-5540M-เครื่องแพ็คโหล

  0 out of 5
  ฿75,000.00
 • BZJ-5038-เครื่องตัดและห่อฟิล์ม

  0 out of 5
  ฿85,000.00
 • TF-6540SA-เครื่องตัดและห่อฟิล์ม

  0 out of 5
  ฿85,000.00
 • BS-5540L-เครื่องอบแพ็คโหล

  0 out of 5
  ฿85,000.00
 • BSE-5040A-เครื่องชริ้งฟิล์ม

  0 out of 5
  ฿90,000.00
 • BZJ-5038 + BSE-4535-เครื่องห่อแพ็คโหล

  0 out of 5
  ฿125,000.00
 • BZJ-5038 + BSE-5038-เครื่องห่อแพ็คโหล

  0 out of 5
  ฿130,000.00
 • TF-6540SA + BS-5540M-เครื่องห่อแพ็คโหล

  0 out of 5
  ฿150,000.00
 • BZJ-5038 + BSE-5040A-เครื่องห่อแพ็คโหล

  0 out of 5
  ฿160,000.00
 • BSF-6030XI-เครื่องตัดและห่อฟิล์มอัตโนมัติ

  0 out of 5
  ฿250,000.00
You've just added this product to the cart: