การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า

 • สินค้ารับประกัน ตั้งแต่ 3 เดือน , 6 เดือน , 1 ปี ขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละชนิด
 • รับประกัน เปลี่ยนเครื่องใหม่ ภายใน 7 วัน หากความเสียหายอันเกิดจากความบกพร่อง หรือผิดพลาดจากโรงงานผู้ผลิต หรือการขนส่ง
 • รับประกันชิ้นส่วนหลัก ไม่รวมถึงอะไหล่สิ้นเปลือง

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความชำรุดเสียหาย ในกรณีดังต่อไปนี้

 • สินค้าถูก เปลี่ยนแปลง แก้ไข โดยบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท
 • การใช้สินค้าผิดประเภท ผิดวิธี หรือการจัดเก็บสินค้าไม่ถูกต้อง
 • การเสียหายจากปัจจัยภายนอก  การต่อสายพ่วงที่ยาวเกินไป การใช้สายไฟที่เล็ก หรือยาวเกินไป และแรงดันไฟฟ้าต่างจากที่ระบุ ไฟตก ไฟเกิน หรือภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 • การเสียหาย จากการไม่ดูแลบำรุงรักษา ตามรอบกำหนด หรือการละเลยการทำความสะอาด

สอบถามการรับประกันสินค้า

  • Line : @packingthai
  • ส่งอีเมล์ : packingthai@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.085-777-4599 , 081-709-8967 , 02-103-6779

บริษัท แพ็คกิ้งไทย จำกัด :

PACKINGTHAI CO.,LTD.

6/42 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520